Certyfikaty

Normy ISO 9001

Działamy zgodnie z najnowszą normą jakości ISO 9001, opracowaną przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO (International Organisation for Standarisation).

Posiadany przez nas certyfikat ISO świadczy o wysokiej jakości i staranności wszystkich naszych działań związanych ze sprzedażą, realizacją szkoleń oraz świadczeniem pomocy technicznej. To również gwarancja, że wszystkie wykonywane usługi i towary będą zawsze takiej samej, wysokiej jakości.

DAGMA spełnia wymogi normy ISO 9001, do których należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobów, dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów).

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM - ISO 27001 (SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI)

Jesteśmy jedną z kilkuset firm w Polsce, posiadających międzynarodowy certyfikat ISO 27001.

Zaświadcza on o stosowaniu przez naszą firmę rygorystycznych zasad zarządzania bezpieczeństwem informacji. Oznacza to, że w firmie DAGMA nie tylko zabezpieczamy nasze systemy informatyczne i dane w nim zgromadzone, ale również w określony sposób pracujemy na co dzień z danymi, chroniąc informacje ważne z punktu widzenia samej firmy, jak i naszych pracowników, klientów oraz partnerów handlowych.

WSK (Wewnętrzny System Kontroli)

W naszej firmie wdrożyliśmy również Wewnętrzny System Kontroli, niezbędny przy oferowaniu towarów (w tym oprogramowania i technologii) o znaczeniu strategicznym.

Za towary strategiczne uznaje się produkty, które mogą mieć zastosowania zarówno cywilne, jak i wojskowe (np. w konstrukcji, wytwarzaniu lub w celu badania i rozwoju broni masowego rażenia, czy nowoczesnych broni niekonwencjonalnych). Towarami strategicznymi są także rozwiązania informatyczne, korzystające z silnego szyfrowania algorytmem AES 256.

Warto zaznaczyć, że jednym z warunków działania Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK) jest posiadanie certyfikatu i działanie zgodnie z normą ISO 9001.

 

Koncesja MSWiA

Posiadamy koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (nr B-040/2004) na obrót towarami strategicznymi. W szczególności wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, związanymi z ochroną informacji niejawnych, określonych w Załączniku Nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1 625 i z 2003 r Nr 219, poz. 2152). Koncesja dotyczy m.in. oferowanych przez nas rozwiązań wykorzystujących silne szyfrowanie algorytmem AES 256.

Szybki kontakt

32 259 11 00

Pomoc techniczna

32 259 11 88

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje o
naszych produktach, podaj swój adres email: